دخالت یا عدم دخالت در سیاست، تناقض در گفتار و عمل بهائیان

تیتر خبر : در اغتشاشات روز عاشورای تهران چند نفر از پیروان فرقه بهائی بازداشت شدند.

در اخبار اغتشاشات روز عاشورای تهران، خبر دستگیری چند نفر بهائی این سوال را در ذهن مطرح می کند که تکلیف و نقش بهائیان در این حوادث چیست و آیا بهائیان را مجال و دلیلی برای حضور در این اتفاق ها بوده و هست یا نه؟

بهائیان طبق سفارش سردمدارانشان مدعی عدم دخالت در سیاست هستند؛ در کنار این توصیه ها، دستور دیگری که سردمداران این فرقه به پیروان خود به طور موکد، متذکر شده اند، اطاعت و پیروی از حکومت وقت کشوری است که در آن سکنی دارند. با توجه به این دو سفارش و دستور، این سوال مطرح می شود که بهائیان دستگیر شده در اغتشاشات روز عاشورا به چه انگیزه و هدف و در نگاهی کلان تر، با چه دستوری به خیابان ها آمده و دست به خرابکاری زده اند؟

اینها همه در حالی است که بیت العدل اعظم بهائیان که در اسرائیل مستقر می باشد، در بیانیه های صادره، از پیروان خود در ایران درخواست می کند که در جریان های پس از انتخابات دخالتی نکرده و مشغول راز و نیاز بوده و در فکر تعالی خود باشند. که البته این دستور و تفکر پشت این دستور، خود جای بررسی و تحلیل دارد.

البته با کنکاشی در تاریخ معاصر و همچنین مطالعه برخی از مکتوبات سران این فرقه و خصوصا عباس افندی ملقب به "عبدالبها"، می توان به این نتیجه رسید که دستور عدم دخالت در سیاست در چه زمانی و به چه علت صادر شده است. "‌‌عبدالبها این رساله را درست در دورانی می‌نویسد که ملت ایران به رهبری روحانیت سرگرم مبارزه با استبداد قاجار در جنبش مشروطیت است. رهبر بهائیت در چنین شرایطی به مدد روس و انگلیس و عناصر نفوذی وابسته به آنان در صفوف جنبش می‌آید و هم صدا با تمامی جریانات انحرافی (که به نحوی از انحاء، دنبال آن بودند که روحانیت و باورهای دینی را از صحنه رهبری مبارزات مشروطه خارج کنند) رساله سیاسیه را می‌نویسد. در سراسر این رساله، مبارزه با تمایلات سیاسی علمای شیعی، و تلاش در جهت فردی جلوه دادن احکام دین، کاملا نمایان است. در ابتدای رساله می‌نویسد: بنیان وظایف مقدسه بر امور روحانی رحمانی و حقایق وجدانی است؛ تعلق به شئون جسمانی و امور سیاسی و شئون دنیوی نداشته." (استعمار و ظهور مسلک های شبه دینی. مظفر نامدار)

و دیگر اینکه آواره (از مبلغان نامدار بهائی که دست آخر به اسلام گروید) در کتاب الکواکب الدریه صفحه 92 از کتاب الواح عبدالبها «عباس افندی» نقل می‏کند که وی می‏گوید: 

«امر روحانی را مناسبتی با امور سیاسیه نه، و یاران باید در هر مملکتی که ساکنند، مطیع قوانین آن مملکت باشند و به قدر شق شقه‏ای دخالت در امور سیاست ننمایند.»  (بابی گری و بهایی گری . محمد محمدی اشتهاردی)

البته شایان ذکر است که بهائیان در دوران معاصر علیرغم ادعاهای بسیار، دخالت های بسیاری در امور سیاسی ایران داشته و همواره سعی داشته اند که از بازیگران اصلی این عرصه باشند. بدیهی است که با روی کار آمدن نظام اسلامی در ایران و کوتاه شدن دست این فرقه از سیاست و امور سیاسی کشور، رهبران این فرقه برای بازگرداندن قدرت از دست رفته به تلاش و تکاپو بیافتند.

از نمونه های دخالت این فرقه در امور سیاسی داخل و خارج ایران و ارتباط سران این فرقه با سیاستمداران در دوره معاصر، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- ترور ناصرالدین شاه قاجار

2- پناهنده شدن میرزاحسینعلی نوری معروف به بهاءالله پس از ترور شاه به منزل سفیر روس در تهران پرنس دالگورکی  و امتناع سفیر از تحویل بهاءالله به مأمورین دولت.

4- صدور لوح تشکر از سوی بهاء الله خطاب به امپراطور روس الکساندر دوم: ای پادشاه روس ندای خداوند ملک قدوس را بشنو (مراد خود میرزاحسینعلی بهاء) و به تحقیق یکی از سفیرانت مرا یاری کرد هنگامی که در زندان اسیر غل و زنجیر بودم.

5- دریافت مقرری از دولت روسیه - خود میرزاحسینعلی بهاء می گوید: به جمال قدم که اول ضرری که بر این غلام وارد شد، این بود که قبول شهریه از دولت نمود.

6- همکاری عبدالبهاء و اطرافیانش با ارتش انگلیس و نیز تهیه آذوقه برای انگلیسیان در جریان جنگ انگلیس با دولت اسلامی عثمانی و بیرون راندن عثمانی از فلسطین بهنگام اقامت بهاء در فلسطین و متعاقب آن، دریافت لقب «سر»

7- تأیید و دعای امپراطور انگلیس بوسیله عبد بهاء دومین رهبر بهایی،

اللهم اید الامپراطور الاعظم جورج الخامس انگلنرا- خداوند امپراطور بزرگ جرج پنجم پادشاه انگلستان را مؤید دار-

9- تشویق امریکائیان به سرمایه گذاری و سلطه در ایران از سوی عباس افندی عبدالبهاء

10- تأیید تشکیل دولت غاصب صهیونیستی بنام اسرائیل در خاک فلسطین از سوی شوقی ربانی، رهبر چهارم بهائیان «... تأسیس حکومت اسرائیل از خم مطهر شارع امر الهی و مرکز میثاق صادر و حاکی از پیدایش ملت مستقلی در ارض اقدس پس از هزار سال می باشد...»

11- دستور شوقی به ایجاد حسن رابطه بهائیان با دولت اسرائیل «... اول آنکه با اولیاء حکومت اسرائیل ایجاد روابط نمایید»

12- شناسایی بهائیت بعنوان دین در ردیف ادیان کلیمی، مسیحی، اسلام در کشور اسرائیل.

13- عضویت بهائیان در سازمان اطلاعات و امنیت ایران (ساواک)، نصیری، ثابتی،...

14- عضویت بهائیان در تشکیلات جاسوسی اسرائیل (موساد)

15- همکاری بهائیان در پوشش شرکتهای بهایی و ماسونی با حزب توده و جاسوسی به نفع شوروی

16- عضویت بهائیان در دولت شاه - هویدا، منصور روحانی، دکتر شاپور راسخ و منوچهر تسلیمی، ایادی و ...

17- عضویت بهائیان در تشکیلات ماسونی - دکتر ذبیح قربان، منوچهر تسلیمی،...

18- تهیه مقدمات ایجاد حکومت بهایی (بهائیت، چگونگی پیدایش و فعالیت های آنان در کشور های اسلامی . علی عسگری یزدی)

حال با آیا با این تفاسیر می توان ادعای بهائیان را در عدم دخالت در امور سیاسی و مطیع قوانین مملکت بودن را باور داشت. بهائیان اگر مطیع قوانین مملکت بودند، دست به تبلیغ نمی زده و تشکیلات مخفی برای خود سازماندهی نمی کردند؛ در اغتشاشات روز عاشورا به اموال عمومی آسیب نمی رساندند و به مقابله با نیروهای امنیتی اقدام نمی کردند.

البته همانطور که ترور ناصرالدین شاه را نتیجه خودسری و تندروی چند جوان بهائی اعلام کردند و آن عمل را مورد تایید سران بهائی ندانستند، ممکن است شرکت در اغتشاشات روز عاشورای تهران را هم نتیجه خودسری چند بهائی دستگر شده اعلام کنند و به نوعی خود را از ورطه این تناقض نجات دهند.

در پایان ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که برخی از فعالان  این فرقه در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر با یکی از نامزدها که مدعی بازگرداندن حقوق ضایع شده اقلیت ها به آنها بود، دیدار و گفتگو کردند و برای نامزد مذکور آرزوی پیروزی کردندو او هم قول ها و وعده وعیدهایی به آنها داده بود. حال آیا سران فرقه هم دچار خودسری شده اند؟

 

/ 6 نظر / 29 بازدید
احمد رضا بهرامي

اصلا بهائي چه خاصيتي دارد بجز اينكه گفته اند تا 800واندي سال ديگر بنشينيد ودست به تركيبش نزنيد تا يكي بيايد اگر هم ميخوهيد هر جاي بدتر "ك و ن " استعمار را پاره كنيد فقط يا زبانتان نه با چيز ديگر كه استعمار ناراحت نشود اسلام نه اينكه اختيار مبارزه داده بلكه آنرا علني وواجب كرده شما را به بها قسم ميدهم كدام بهتر است؟

پدرو

گفتنی در باره بهائیان بسیار زیاد است۰ موضوعی که در اینجا مورد بحث است بنده ی مسلمان زاده را هاج و واج کرده است۰ اگر بدوران شاه نظری بیافکنیم می بینیم که نه تنها شاه و خانواده اش بلکه بیش از ۹۹ درصد وزرا و سایر دوستان وهمکاران شاه مسلمان شیعه بودند۰ این همین روحانیون بودند که هر سال در کاخ شاهنشاهی از دست اعلیحضرت شان، بخاطر خدمتی که بایشان کرده بودند، سکه های پهلویی انعام میگرفتند۰ چطور شد که حالآ ناگهان همه گناهان بگردن بهائیان افتاد؟ ایا این بهائیان هستند که حالا مظلوم نمائی میکنند؟ پول هنگفتی که مسلمانان بسرزمین صدام حسین وارد میکردند، بیت المال و سرمایه های این کشور نبود؟

هم وطن

آقای بهرامی شما به جای نظر دادن با این طرز گفتار و ادبیاتت بری سر چها راه متلک به ناموس مردم هم بندازی همچین فرقی نداره. مرد مومن اول حرف زدن یاد بگیر بد بیا کامنت بزار مومن شیعه

هم وطن

من تو این وبلاگ بار ها نظراتم رو بیان کردم و هر وقت اومدم که جواب عزیزان رو بشنوم دیدم که نظراتم توسط دوست عزیز آقای نجفی پاک شده. آقای نجفی خود گویی و خود خندی و واقعاَ عجب مرد هنرمندی هستی شما دیانتی که حتی در وبلاگ پیزوری شما نظرات پیروانش پاک میشود مظلموم نیست. مطمئن باش بهائیان ننشسته اند که شما حرفشان را باور کنید یا نه. بهائییان تنها کاری که برای شما میکنند دعا کردن در حق شماست که با به جان خریدن گناه دروغ و افترا برای خودتان سبب اعتلای دیانت بهایی در دید ایرانیان منصف خواهید شد. خدا خیرتان دهد

آقای همامهر

خبرگزاری رجا نیوز در پی حذف رقبای سیاسی و یا دغدغه دینی . هر چه باشد این را می دانیم که چیزی نیست جز تبلیغ فرقه ضاله بهائیت نقدی دوستانه بر خبرگزاری رجانیوز در پی انتشار خبر شاهکار انتشارات صدرا در تبلیغ بهائیت رجا نیوز وردی بدست آورده ای *** لیک سوراخ دعا گم کرده ای . http://www.baharoom.com/673.html حقیقت بهائیت ما را از نظارت ارزنده خود بهره مند سازید

با مومنان

قطعا خداوند هدایت کننده کسانی است که به راه مستقیم ایمان آوردند(حج 54) روایتی دیگر از تولدی نو بی شک آن صبح که گفتند طلوعش جاریست withbelievers.net