دفاع مهدی کروبی از حقوق شهروندی بهائیان

حجت الاسلام کروبی در پاسخ به واحد خلوصی گفت: " من چه زمانی که مسئولیت داشته ام و چه زمانی که در مسئولیت نبوده ام همواره از حقوق همۀ مردم، فارغ از سلیقۀ سیاسی آنان دفاع کرده ام و امروز نیز به عنوان یک مسلمان علاقه مند به سرنوشت کشور بر خود واجب می دانم از حقوق همۀ مردم دفاع کنم. 

رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد که در گذشته همواره با محرومیت ها مخالف بوده و گفته است که "حتی" اگر کسی به خداهم اعتقاد نداشته باشد، باید از حقوق شهروندی خود محروم نشود. 

دبی کل حزب اعتماد ملی ضمن اظهار اطلاع در رابطه با یکتا پرستی خداوند توسط بهائیان خاطر نشان ساخت که : " بهائیان نیز، همچون سایر شهروندان باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند اما در اعتراض به این محرومیت ها، صدای یک نفر تنها به جائی نخواهد رسید و این تغییر نیازمند همصدائی و همفکری و مذاکرات بیشتر است." 

نامزد احراز مقام ریاست جمهوری در ادامۀ سخنانش گفت : " من اصلاح طلبی را در تلاش برای التزام تمامی ارکان حکومت به قانون، دفاع از حقوق شهروندی و میزان بودن رأی ملت می دانم و در این زمینه فرقی بین هیچ یک از شهروندان قائل نیستم و از حقوق همۀ ملت ولو مخالفان اعتقادی خودم دفاع می کنم و حاضرم هر هزینه ای را در فاع از حقوق مردم بدهم." 

در ادامۀ این دیدار، واحد خلوصی ضمن ابراز خرسندی از بیانات مهدی کروبی گفت: " ما جوانان ایرانی بهائی، علیرغم این مشکلات اساسی، همچنان ضمن اطاعت از حکومت، عزم خود را برای خدمت به این آب و خاک جزم نموده ایم و تلاش می نمائیم تا نظر خود را ماورای این مشکلات معطوف بر سازندگی، تقویت و بهبود تار و پود زاددگاه خود سازیم."

واحد خلوصی آنگاه خطاب به حجت الاسلام کروبی گفت : "امیدواریم شما نیت والای خود را در راه احقاق حقوق دانشجویان و بسط مبانی عدالت حقیقی در جامعه، جامۀ عمل بپوشانید."

/ 2 نظر / 20 بازدید
احمد رضا بهرامي

مهدي كروبي همان كسي است كه ميتوان اورا نامزد اعتماد بهائي دانست نه اعتماد ملي احمقتر از او نيست خدا پدر شعبان بي مخ را به خر بكشد كه كروبي روي او را سفيد كرد حيف حروف كه بنويسند كروبي